Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 16.6.2022

Rekisterinpitäjä

VolksWalley Customs Oy

Kuormakuja 2, 03100 Nummela

Puhelin: 040 481 4747

Sähköposti: info@osakauppa.com

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Hallituksen puheenjohtaja Tommy Tauriola

Rekisterin nimi

Osakauppa.com asiakasrekisteri

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään tilausten, luotonhallinnan, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden ostotapahtumiin liittyvien tilanteiden hoitamiseen. Rekisterissä olevia osto- ja tilaustietoja sekä osoitetietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja tarjousten, etujen ja muun markkinoinnin sekä viestinnän kohdentamiseen jotta markkinointi olisi sisällöltään kiinnostavampaa. Henkilötietoja voidaan myös käyttää uutiskirjeen sekä tarjousten postittamiseen sekä arvontoihin osallistumiseen. Lisäksi rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää tilastointiin ja niitä voidaan analysoida. Tilastoinnissa ja analysoinnissa tietoja käytetään anonyymisti.

Rekisterin sisältö
Asiakastiedot

Asiakkaan koko nimi, asiakasnumero, postitusosoite sekä tilausten toimitusosoitteet, puhelinnumero, sähköpostiosoite, käytettävä asiointikieli, markkinointiluvat sekä verkkokaupan käyttäjätunnus.

Käyttäessäsi maksutapana osamaksupalvelua, henkilötunnuksesi ei välity Osakauppa.com asiakasrekisteriin vaan se tallennetaan luotonantajan omaan järjestelmään. Käytämme vain luotonantajia, jotka ovat sitoutuneet suojaamaan asiakastietoja.

Asiointitiedot

Ostotapahtumat sekä lunastamatta jätetyt tilaukset ja asiakaspalautukset eri myyntikanavissa, tieto ostokertymästä sekä muita ostotapahtumien perusteella tehtyjä yhteenvetoja, yhteydenotot asiakaspalveluun sekä asiakaspalvelun kanssa käyty viestintä, asiakkaan antamat tuotearvostelut, markkinointikampanjoihin osallistuminen, asiakkaalle toimitetut ilmaiset näytteet sekä mainoslahjat sekä erilaisten alennuskampanjoiden käyttö.

Verkkokaupan maksutavat

Käytettäessä Klarnan tarjoamia maksutapoja, tallentaa Klarna maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajaonkohdan. (Klarna tietosuojaseloste, https://www.klarna.com/fi/tiet...)

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakkaan osto- ja asiointitiedot Osakauppa.com myyntikanavissa, henkilötietopalveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset, kuten Suomen Asiakastieto Oy, Väestörekisterikeskus ym.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lain velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa, kuljetusyhtiölle tilausta toimitettaessa sekä asiakkaan ostoksessa käyttämälle maksuvälityspalvelun tarjoajalle tilanteen sitä vaatiessa. Lisäksi tiettyjen tuotteiden kohdalla asiakkaan yhteystiedot luovutetaan maahantuojalle mikäli maahantuojan takuu sitä edellyttää.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojenkäsittelyn teknisen toteutuksen kannalta välttämätöntä.

Evästeiden käyttö

Käytämme sivustolla evästeitä (cookies) ja muita vastaavia tekniikoita joilla mahdollistetaan verkkokauppamme tekninen toimivuus sekä mahdollisimman hyvä asiakaskokemus. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joilla palvelin pystyy tunnistamaan asiakkaan verkossa. Evästeitä tarvitaan esimerkiksi verkkokaupan sisäänkirjautumiseen, ostoskorin toimintaan ynnä muihin välttämättömiin toimintoihin.

Analytiikkayhteistyökumppanimme käyttävät evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita asiakkaan tunnistamiseen. Nämä tekniikat auttavat meitä keräämään anonyymia analytiikkaa palveluidemme käytöstä jolloin pystymme paremmin ymmärtämään asiakkaitamme ja pystymme kehittämään palveluitamme paremmiksi ja helppokäyttöisemmiksi.

Evästeiden käyttöä voi normaalisti hallinnoida oman verkkoselaimen asetuksissa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti Osakauppa.com pilvipohjaisessa verkkokaupassa ja se on suojattu ulkopuolisilta asianmukaisin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöille, joiden on työn puolesta välttämätöntä päästä käsiksi asiakastietoihin, on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Kaikkia näitä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus ja henkilöstöä on ohjeistettu asiakastiedon turvalliseen käsittelyyn.

Kaikki sähköpostiviestit, jotka lähetetään @osakauppa.com päätteisiin osoitteisiin tallennetaan Gandi.net palvelimille Euroopan Unionin alueella.

Kaikki paperidokumentit jotka sisältävät asiakastietoja säilytetään lukitussa tilassa ja ne hävitetään silppuamalla heti kun niitä ei tarvita, normaalisti viimeistään kahden vuoden kuluttua.

Olemme sitoutuneet käyttämään tietojen sähköiseen käsittelyyn vain kumppaneita, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta ja muita Suomessa voimassa olevia asetuksia tietojen käsittelystä.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme henkilökohtaisia tietoja vain niin pitkään, kuin niitä tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseen. Normaalisti katsomme asiakassuhteen päättyneeksi kolmen vuoden kuluttua viimeisimmästä tilauksesta jonka jälkeen tiedot anonymisoidaan, eli niistä poistetaan kaikki henkilökohtainen tieto. Tämän jälkeen esimerkiksi tilaushistoriaa ei voida yhdistää asiakastietoihin. Joiltain osin tietoja voidaan säilyttää pidempään, mikäli laki niin velvoittaa esimerkiksi kirjanpidon tai tuotevastuun vuoksi tai jos ostoista on esimerkiksi voimassaolevia luottosuhteita.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyynnön yhteydessä asiakasta voidaan velvoittaa luotettavasti todentamaan henkilöllisyytensä. Tietojen tarkastuspyyntöön vastataan kirjallisesti kohtuullisessa ajassa.

Jos rekisterissä on virheitä, asiakas voi esittää pyynnön virheen korjaamiseksi. Normaalisti asiakas voi itse päivittää esimerkiksi yhteystietonsa kirjautumalla verkkokauppaamme ja päivittämällä tilitietonsa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttämistä markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle. Tästä kiellosta huolimatta tietoja voidaan käyttää yhteyden ottamiseen, mikäli asiakkaan ostamassa tuotteessa havaitaan virhe tai yhteyden ottaminen on tilauksen käsittelyn kannalta tarpeellista.

Kirjalliset tarkastuspyynnöt on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen info@osakauppa.com siitä sähköpostiosoitteesta, jota olet käyttänyt asiointiin kanssamme. Vastaamme viesteihin niin pian kuin mahdollista.

Lahjakortti